Od roku 2006 sa spoločnosť Slovkontakt zaoberá aj prenájmom reklamných plôch - billboardov.

Viac informácií získate na našej stránke www.prenajombillboardov.sk